Profylaktická smluvní údržba

 

Tento program je vhodný především pro společnosti s méně a středně zkušenými uživateli. Za měsíční paušální poplatek získáte jistotu precizní a pravidelné údržby s mnoha výhodami. Vhodný je též pro všechny, kdo chtějí předem znát přesnou cenu za administraci, údržbu a servis své techniky, protože veškeré vykonané práce bez ohledu na jejich množství a odbornou náročnost jsou již zahrnuty v paušální ceně. Tedy jsou předem jasné náklady, které nesete, a které se nijak nezvyšují ani v případech nezaviněných poruch, nebo poruch s neprokazatelným původem. Zcela adekvátně z tohoto vyplývá snaha minimalizovat poruchy objednatele. 

Obsahuje: