Auto - moto

 

Imobilizér I

Principem tohoto doplňku pro osobní auta i motocykly je přerušení napájení důležitého okruhu po několika sekundách činnosti. Může se jednat o AC pumpu, zapalovací cívku nebo jiný prvek. Po opětovném nastartování se situace opakuje. Nejjednodušším způsobem, jak vyřadit imobilizér z činnosti je skrytý vypínač, jiným způsobem může být vypnutí imobilizéru DO centrálu.

Imobilizér je možné dodat s výstupním přepínacím relé 5A nebo 30A


Elektronické zapalování (určené převážně pro vozy Škoda 105 - 130)

Elektronické zapalování (označované též jako elektronické tranzistorové zapalování) ETZ nahrazuje silový kontakt přerušovače. Přes kontakty přerušovače teče do cívky proud až 4A. Při přerušení obvodu (zážeh) se v primárním vinutí cívky indukuje vysoké napětí opačné polarity, které má za následek vznik oblouku - jiskra na svíčce je nestabilní, opalují se kontakty přerušovače. Při klasickém zapojení kladívko - cívka je nutné ještě citlivě nastavovat velikost odtrhu a tím regulovat činitel plnění cívky.

Toto zapojení eliminuje vysoké proudy, tekoucí přerušovačem a zároveň je díky MKO zaručeno téměř konstantní napětí na cívce v celém rozsahu otáček motoru.